top of page

Οικονομικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Με τα έμπειρα στελέχη μας σας βοηθάμε για την σωστή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων οικονομικών ελέγχων.

Οι οικονομικοί έλεγχοι, στοχεύουν στην επαλήθευση της ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την εξακρίβωση της νομιμότητας, της αποδοτικότητας των οικονομικών πόρων, της σωστής διαχείρισης αυτών, μέσω διαδικασιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται με κάθε λεπτομέρεια επί των οικονομικών στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών – συναλλαγών και επί κάθε είδους οικονομικού φαινομένου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Σκοπός του οικονομικού ελέγχου είναι:

1. Να είναι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων στρατηγικών στόχων, καθώς επίσης να παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης και μέτρησης του αποτελέσματος και τη σύγκριση αυτού με τους αρχικούς στόχους.

2. Να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα και να στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης, να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό, να αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες και να διασφαλίζει την βιωσιμότητα της επιχείρησης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

3. Να παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης καθώς και σωστής διαχείρισης των διαθεσίμων οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων και του ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων.

4. Να διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συμπεριφοράς που να παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε ο επιχειρηματικός κίνδυνος να διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρωστία και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες του οικονομικού ελέγχου που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

• Αναλύεται η Οικονομική Λειτουργία και διαμορφώνεται η εικόνα της παρούσας οικονομικής κατάστασης και η πορεία της εταιρείας

• Υπολογίζονται όλοι οι σχετικοί δείκτες

• Αξιολογούνται όλες οι Δραστηριότητες του Λογιστηρίου

• Αξιολογείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση

• Ετοιμάζεται πλάνο διορθωτικών ενεργειών προκειμένου η επιχείρηση να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον

• Καταγραφή / Σχεδιασμός / περιγραφή μοντέλου οικονομικής λειτουργίας της εταιρείας

• Σύνταξη μοντέλου ετήσιας και μηνιαίας πρόβλεψης πωλήσεων κατά ποσότητα και κατά αξία

• Σύνταξη μοντέλου πρόβλεψης εσόδων και εξόδων βασισμένο στην πρόβλεψη πωλήσεων

• Σύνταξη συστήματος αναφορών αποκλίσεων των πραγματικών μεγεθών από τα προϋπολογισμένα μεγέθη

• Σχεδιασμός συστήματος λήψης διορθωτικών μέτρων

Με τη μηνιαία λειτουργία του ελέγχου του προϋπολογισμού η επιχείρηση διαθέτει σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της στόχων.

Προβλήματα όπως χαμηλή κερδοφορία, αναντιστοιχία παραγωγής – πωλήσεων, υψηλές δαπάνες τόκων, χαμηλά λειτουργικά κέρδη, υψηλό ποσοστό κόστους πωληθέντων, υψηλά αποθέματα και πολλά άλλα, θα μπορούσαν πιθανόν να είχαν αποφευχθεί αν λειτουργούσε σωστά ένα σύστημα προϋπολογισμού/ περιοδικών αποκλίσεων/ διορθωτικών ενεργειών.

Οι σύμβουλοι μας έχουν μακρά και βαθιά εμπειρία στην εγκατάσταση και χρήση του προϋπολογισμού σαν πρωταρχικό εργαλείο για να λειτουργήσει σωστά και κερδοφόρα μία επιχείρηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας !

bottom of page