top of page

       Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Εξασφαλίζουμε προϋποθέσεις επιτυχούς στήριξης πολλών τομέων επιχειρηματικής δράσης.

Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, έχοντας αποκτήσει άριστη γνώση της αγοράς και μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών δίνει αποτελεσματικές λύσεις οι οποίες της έχουν προσδώσει αξιοπιστία και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, τη βελτιστοποίηση της ωφελιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του πελάτη. Τα στελέχη μας διαθέτουν και την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία έτσι ώστε να ανταποκριθούν και να διεκπεραιώσουν με απόλυτη επιτυχία συμβουλευτικά προγράμματα.

Η εταιρία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης σε τομείς τεχνολογιών, επενδυτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και δημιουργία υποδομών των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, αλλά και στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικότερα οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας αφορούν:

• Ίδρυση – Εγκατάσταση – Λειτουργία Νέων Επιχειρήσεων Σύνταξη καταστατικών και τροποποιητικών Προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ,Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε , κλπ )

• Συστάσεις, μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις (μέσω αναπτυξιακών νόμων), λύσεις και εκκαθάριση εταιριών

• Διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 99

• Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης επιχειρήσεων, αναδιοργάνωση , εξυγίανση, διάσωση επιχειρήσεων

• Χρηματοοικονομική ανάλυση θέσης και αποτίμηση αξίας επιχείρησης με την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου αποτίμησης για το είδος και την θέση της επιχείρησης

• Σχεδιασμός δράσης επιχειρήσεων και έλεγχος μέσω προϋπολογισμών

• Σχεδιασμός και υποστήριξη χρηματοδότησης – αναδιάρθρωση δανείων

• Εταιρική διακυβέρνηση

• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans )

• Έρευνα αγοράς – εκπόνηση (Marketing Plans)

• Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για την υπαγωγή σε Εθνικά και κοινοτικά προγράμματα (Ε.Σ.Π.Α – Αναπτυξιακός νόμος)

• Υπηρεσίες διεθνοποίησης

• Υποστήριξη ενώπιον δημόσιων οργανισμών υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κ.ά. όλων των απαραίτητων εγγράφων (Πρακτικά ΓΣ, ΔΣ κλπ)

Η ευρύτητα της εμπειρίας και των ικανοτήτων των στελεχών μας εξασφαλίζουν προϋποθέσεις επιτυχούς στήριξης πολλών τομέων επιχειρηματικής δράσης και δυνατότητες διαμόρφωσης στρατηγικής σε θέματα χρηματοοικονομικά - επενδυτικά - βιομηχανικά, εμπορικά και τεχνολογικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας !

bottom of page